Strona główna \ Przetargi

Przetargi

10.11.2011

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej


28.10.2011
 

Do wszystkich wykonawców biorących udział w przetargu na dostawę fabrycznie nowego samochodu typu autokarawan w związku z zadanymi pytaniami do ww. postępowania przetargowego zamawiający wyjaśnia:


25.10.2011

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Numer ogłoszenia: 350554 - 2011; data zamieszczenia: 25.10.2011


Dostawa fabrycznie nowego samochodu typu autokarawan.


21.10.2011

Ogłoszenie przetargu.

Dostawa fabrycznie nowego samochodu typu autokarawan Numer ogłoszenia: 347512 - 2011; data zamieszczenia: 21.10.2011.14.07.2011

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Wywóz nieczystości stałych w latach 2011÷2014 z cmentarzy komunalnych zarządzanych przez Miejski Zakład Cmentarny w Kędzierzynie-Koźlu
Wybrano ofertę:

USŁUGI KOMUNALNE Sp. z o.o. Kędzierzyn-Koźle

Data powstania: czwartek, 14 lipca 2011 23:05
Data upublicznienia: czwartek, 14 lipca 2011 23:05
Zaakceptował(a): Piotr Pabisz
Opublikował(a): Damian Kędrak


28.06.2011

Wywóz nieczystości stałych w latach 2011÷2014 z cmentarzy komunalnych zarządzanych przez Miejski Zakład Cmentarny w Kędzierzynie-Koźlu
Numer ogłoszenia: 173684 - 2011; data zamieszczenia: 27.06.2011

Data powstania: wtorek, 28 czerwca 2011 15:43
Data upublicznienia: wtorek, 28 czerwca 2011 15:43
Zaakceptował(a): Piotr Pabisz
Opublikował(a): Damian Kędrak

28.06.2011

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH  WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA (SIWZ)

Przedmiot zamówienia: Wywóz nieczystości stałych w latach 2011÷2014 z cmentarzy komunalnych zarządzanych przez Miejski Zakład Cmentarny w Kędzierzynie-Koźlu

Data powstania: wtorek, 28 czerwca 2011 15:15
Data upublicznienia: wtorek, 28 czerwca 2011 15:15
Zaakceptował(a): Piotr Pabisz
Opublikował(a): Damian Kędrak

Copyright © 2005 Miejski Zakład Cmentarny w Kędzierzynie-Koźlu