Strona główna \ Podstawowe informacje \ Przedmiot działalności

Zakres, przedmiot działania, podstawowe obowiązki zarządcy nekropolii

 1. Zakres działania
 2. Przedmiot działania zakładu
 3. Obowiązki Miejskiego Zakładu Cmentarnego jako zarządcy nekropolii

 

 1. Zakres działania

MZC jest zarządcą n/w cmentarzy:

 • cmentarz "Kuźniczka" w Kędzierzynie-Koźlu - właściciel Gmina Kędzierzyn-Koźle,
 • cmentarz "Kłodnica" w Kędzierzynie-Koźlu - właściciel Gmina Kędzierzyn-Koźle,
 • cmentarz "Koźle" w Kędzierzynie-Koźlu - właściciel Parafia p.w. św. Zygmunta i Jadwigi Śląskiej i Gmina Kędzierzyn-Koźle,
 • cmentarz "Koźle - Nowy" w Kędzierzynie-Koźlu - właściciel Gmina Kędzierzyn-Koźle,
 • cmentarz "Koźle - Stary" w Kędzierzynie-Koźlu - właściciel Parafia p.w. św. Zygmunta i Jadwigi Śląskiej i Gmina Kędzierzyn-Koźle, /cmentarz o powierzchni 2 ha na terenie którego nie świadczy się żadnych usług, zarządzanie polega jedynie na utrzymaniu cmentarza w czystości, wywozie śmieci, dbaniu o drzewostan, który stanowi 50% powierzchni cmentarza oraz opieka nad 97 % mogił różnych wyznań znajdujących się na tym cmentarzu/.
 1. Przedmiot działania zakładu

  Przedmiotem działalności zakładu jest zarządzanie podległym cmentarzami, świadczenie pełnego zakresu usług cmentarnych, pogrzebowych i przewozowych, a w szczególności:
  • gospodarowanie terenami cmentarnymi i utrzymanie porządków na podległych cmentarzach,
  • prowadzenie ewidencji kwater,
  • prowadzenie remontów bieżących urządzeń cmentarnych,
  • utrzymanie domów przedpogrzebowych i świadczenie w nich usług związanych z pochówkiem,
  • ekshumacje zwłok,
  • prowadzenie ksiąg cmentarnych,
  • przewóz zwłok,
  • deportacja zwłok,
  • pełnienie obowiązku pogotowia pogrzebowego,
  • wykonanie innych zleconych usług np. opieka nad miejscami pamięci narodowej,
  • sprzedaż akcesorii pogrzebowych,
  • kompleksowa organizacja ceremonii pogrzebowych- kremacje,

  Na w/w działalność zakład nie otrzymuje żadnej dotacji z budżetu miasta, a kalkulowane ceny opłat i usług są zgodne z zasadą rachunku ekonomicznego.

 2. Obowiązki Miejskiego Zakładu Cmentarnego jako zarządcy nekropolii
  • gospodarowanie terenami cmentarnymi i utrzymywanie porządku na cmentarzach,
  • prowadzenie ewidencji kwater,
  • prowadzenie remontów bieżących urządzeń cmentarnych,
  • utrzymanie domów przedpogrzebowych,
  • prowadzenie ksiąg cmentarnych,
  • opieka nad grobami porzuconymi osób nieznanych,
  • wywóz śmieci,
  • utrzymanie punktów poboru wody oraz uiszczanie opłat z tym związanych,
  • tworzenie nowych kwater grzebalnych,
  • ustalanie z organizatorami ceremonii pogrzebowej terminu pochówku, miejsca pochówku itp.
  • nadzór nad zakładami kamieniarskimi,
  • nadzór nad zakładami pogrzebowymi,
  • nadzór nad ekshumacjami.

Wersja do druku

Data powstania: wtorek, 30 sierpnia 2005 20:15
Data upublicznienia: czwartek, 1 września 2005 08:03
Zaakceptował(a): Piotr Pabisz
Opublikował(a): Jarosław Kozłowski
Copyright © 2005 Miejski Zakład Cmentarny w Kędzierzynie-Koźlu