Numer ogłoszenia: 350554 - 2011; data zamieszczenia: 25.10.2011

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 347512 - 2011 data 21.10.2011 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Miejski Zakład Cmentarny w Kędzierzynie-Koźlu, ul. Bałtycka 2, 47-220 Kędzierzyn-Koźle, woj. opolskie, tel. 77 483 40 76, fax. 77 483 40 76.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

II.2) Tekst, który należy dodać: