Strona główna \ Rejestry, ewidencje, archiwa

Informacje o posiadanych rejestrach, ewidencjach, archiwach i grobach przeznaczonych do likwidacji

 1. Cmentarz "Kuźniczka" ul. Spokojna w Kędzierzynie - Koźlu
 2. Cmentarz "Kłodnica" ul. Grzybowa w Kędzierzynie - Koźlu
 3. Cmentarz "Koźle" ul. Cmentarna w Kędzierzynie - Koźlu
 4. Cmentarz "Koźle - Stary" ul. Raciborska w Kędzierzynie - Koźlu

 

 1. Cmentarz "Kuźniczka" ul. Spokojna w Kędzierzynie - Koźlu
  Miejski Zakład Cmentarny jest w posiadaniu następujących dokumentów związanych z ww. nekropolią:
  • kart zgonu do celów pochowania od 01.04.1974 do chwili obecnej,
  • ewidencja zmarłych pochowanych na cmentarzu
  • księga cmentarna od 01.04.1974 do 31.07.2001 r.,
  • ewidencja zmarłych
  • księga wieczysta od 01.08 2001 r. do chwili obecnej,
  • spis zmarłych pochowanych na cmentarzu w układzie alfabetycznym 01.08.2001 r. do chwili obecnej (wpisu dokonuje się na koniec każdego roku kalendarzowego),
  • księgi grobów nekropolii w rozbiciu na kwatery, rzędy i miejsca,
  • spis grobów i miejsc grzebalnych o nieuregulowanym statusie i którym minął 20 - letni okres dzierżawy.

 2. Cmentarz "Kłodnica" ul. Grzybowa w Kędzierzynie - Koźlu
  Miejski Zakład Cmentarny jest w posiadaniu następujących dokumentów związanych z ww. nekropolią:
  • kart zgonu do celów pochowania od 01.01.1965 do chwili obecnej,
  • ewidencja zmarłych pochowanych na cmentarzu - księga cmentarna od 01.01.1965 do 31.07.2001 r.,
  • ewidencja zmarłych - księga wieczysta od 01.08 2001 r. do chwili obecnej,
  • spis zmarłych pochowanych na cmentarzu w układzie alfabetycznym 01.08.2001 r. do chwili obecnej /wpisu dokonuje się na koniec każdego roku kalendarzowego,
  • księgi grobów nekropolii w rozbiciu na kwatery, rzędy i miejsca,
  • spis grobów i miejsc grzebalnych o nieuregulowanym statusie i którym minął 20 - letni okres dzierżawy.

 3. Cmentarz "Koźle" ul. Cmentarna w Kędzierzynie - Koźlu
  Miejski Zakład Cmentarny jest w posiadaniu następujących dokumentów związanych z ww. nekropolią:
  • kart zgonu do celów pochowania od 01.08.1994 do chwili obecnej,
  • ewidencja zmarłych pochowanych na cmentarzu,
  • księga cmentarna od 01.08.1994 do 31.07.2001 r.,
  • ewidencja zmarłych - księga wieczysta od 01.08 2001 r. do chwili obecnej,
  • spis zmarłych pochowanych na cmentarzu w układzie alfabetycznym 01.08.2001 r. do chwili obecnej (wpisu dokonuje się na koniec każdego roku kalendarzowego),
  • księgi grobów nekropolii w rozbiciu na kwatery, rzędy i miejsca,
  • spis grobów i miejsc grzebalnych o nieuregulowanym statusie i którym minął 20 - letni okres dzierżawy.

 4. Cmentarz "Koźle - Stary" ul. Raciborska w Kędzierzynie - Koźlu
  Miejski Zakład Cmentarny nie posiada żadnych dokumentów związanych z ww. nekropolią.

Wersja do druku

Data powstania: wtorek, 30 sierpnia 2005 20:45
Data upublicznienia: czwartek, 1 września 2005 08:03
Zaakceptował(a): Piotr Pabisz
Opublikował(a): Jarosław Kozłowski
Copyright © 2005 Miejski Zakład Cmentarny w Kędzierzynie-Koźlu