Komunikaty

W związku z aktualizacją bazy danych i trwającą inwentaryzacją podległych cmentarzy (cm. Kuźniczka, cm, Kłodnica, cm. Koźle, cm. Koźle-Stary) Miejski Zakład Cmentarny wzywa wszystkie osoby uprawnione do ujawnienia swoich praw co do grobów ziemnych, murowanych, urnowych, pustych i nieoznaczonych w terminie do końca bieżącego roku . pod rygorem możliwości wykorzystania miejsc, co do których nikt nie ujawnił swoich praw, do bieżących pochówków.


Ponadto przypominamy również o konieczności dokonywania opłat cmentarnych na kolejne 20 lat za groby bądź miejsca co do których minął już 20-letni okres dzierżawy. Nie wniesienie zastrzeżenia w postaci stosownej opłaty skutkować będzie wykorzystaniem przedmiotowych miejsc do bieżących pochówków.

W tym celu należy zgłosić się z posiadanymi dokumentami w biurze zakładu przy ul. Bałtyckiej 2 w Kędzierzynie-Koźlu, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00.


Przedmiotowych informacji udziela się również telefonicznie, pod numerem telefonu (77) 483 40 76.

Wersja do druku

Data powstania: wtorek, 30 sierpnia 2005 20:30
Data upublicznienia: czwartek, 1 września 2005 08:03
Zaakceptował(a): Piotr Pabisz
Opublikował(a): Jarosław Kozłowski
Copyright © 2005 Miejski Zakład Cmentarny w Kędzierzynie-Koźlu