Strona główna \ Sposoby załatwiania spraw \ Prace budowlane na cmentarzu

Prace budowlane na cmentarzu

Zakres

Prowadzenie prac budowlanych na cmentarzach komunalnych, w zakresie:

 • wymiana nawierzchni grobu murowanego

 • remont grobu murowanego

 • pogłębienie grobu murowanego

 • ustawienie lub wymiana nagrobka

 • remont nagrobka

 • ponowny montaż


Miejsce załatwiania


Miejski Zakład Cmentarny w Kędzierzynie-Koźlu.

Dokumenty dostarczane przez wnioskodawcę

Wniosek dysponenta lub osoby zainteresowanej o wyrażenie zgody na przeprowadzenie prac kamieniarskich.

Dokumenty pozyskiwane przez urząd

W przypadku obiektów i cmentarzy wpisanych do rejestru zabytków - opinia Służby Ochrony Zabytków.

Wynik sprawy - sposób załatwienia

Pismo Miejskiego Zakładu Cmentarnego. W trakcie prowadzenia prac odpowiednio protokoły: wytyczenia, odbioru częściowego i końcowego.

Termin - czas trwania sprawy

 • do 14 dni od wpłynięcia wniosku,
 • w przypadku obowiązku uzyskania decyzji Służby Ochrony Zabytków zatwierdzającej projekt, termin załatwienia sprawy ulega wydłużeniu o czas od przesłania wniosku przez Miejskiego Zakładu Cmentarnego do wydania decyzji Służby Ochrony Zabytków.

Uwagi

 • § 5 rozporządzenia z dnia 20 października 1972 r. w sprawie urządzania cmentarzy, prowadzenia ksiąg cmentarnych oraz chowaniu zmarłych (Dz. U. Nr 47, poz. 299 z 1998 r, Nr 133, poz. 872).

Podstawa prawna

 1. Dz, U, na:  Dz.U. z 2015, poz.2026.
 2. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2001 r. w sprawie postępowania ze zwłokami i szczątkami ludzkimi  (Dz. U. z 2001 r. Nr 153, poz. 1783).
 3. Rozporządzenie Ministra Sprawi Wewnętrznych i Administracji w sprawie prowadzenia ewidencji grobów z dnia 1 sierpnia 2001 r. (Dz.U.  Nr 90, poz. 1013) oraz z 21 lipca 2003 r. (Dz.U. z 2003 r. Nr 141, poz. 1370),
 4. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 grudnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia ewidencji grobów (Dz.U. z 2015 poz. 2257),
 5. Regulamin funkcjonowania cmentarzy komunalnych w Kędzierzynie-Koźlu.
 6. Uchwała  Nr III/7/10 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 20 grudnia 2010 roku.
 7. Uchwała Nr XXV/334/12 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie  utworzenia gminnego zakładu budżetowego pod nazwą Miejski  Zakład Cmentarny w Kędzierzynie-Koźlu

Dodatkowe informacje:

telefon od godz. 7.00 do 15.00                         77/4834076

telefon od godz. 15.00 do 7.00                         77/4835541

tel. komórkowy całodobowo                            602620338, 602734105

Regulamin dla zakładów kamieniarskich


Wersja do druku

Data powstania: wtorek, 30 sierpnia 2005 20:45
Data upublicznienia: czwartek, 1 września 2005 08:03
Zaakceptował(a): Piotr Pabisz
Opublikował(a): Jarosław Kozłowski
Copyright © 2005 Miejski Zakład Cmentarny w Kędzierzynie-Koźlu